MENU

Průběh spolupráce a ceník

Spolupráce probíhá v několika blocích. Prvně potřebuji zjistit, co ode mne potřebujete – formou schůzky, telefonátu nebo e-mailu. Poté přichází nacenění zakázky ode mne. Ceny se odvíjí od času stráveného na celém projektu. Hodinová sazba pro rok 2019 je 700 Kč/hod.

Lze se předem domluvit na pevné ceně, ale je potřeba si přesně vyjasnit průběh spolupráce, počet skic, korektur atd.

Co ovlivňuje cenu: klasické motivy vs. složitější věc na kreslení; jednoduchý motiv (zvířátko) vs. personalizovaný motiv (firemní maskot); detaily; složitost – počet postav/věcí; nároky na speciální pohyb (např. konkrétní sport); připravenost zadání (např. scénář u komiksu) – vymýšlím pro vás i texty a pointy ilustrace nebo jen kreslím?; počet kusů ilustrací (čím více, tím levněji); rozměry kresby; zvolená technika (linka, barva..)

První fáze jsou skici, podle domluvy dodám požadovaný počet skic. U nejjednodušších řešení bude jedna možnost hotova za cca hodinu (700 Kč), více možností hotovo za cca 2-3 hodiny (1400 – 2100 Kč). Veškeré korektury jsou placeny navíc za 700 Kč/hod.

Jedna možnost (1 hod práce)
Nejjednodušší skica (na výběr ze 3 možností, 2 – 3 hodiny práce)

U složitějších obrázků bude jedna skica hotová za cca 2-3 hodiny (1400 – 2100 Kč)

Složitější skica

U nejsložitějších skic bude skica hotová za cca 4-5 hodin (2800 – 3500 Kč)

Poté přichází fáze výběru barev, kdy posílám skicu narychlo vybarvenou barevně – kvůli naladění celého obrázku.

Výběr palety barev

Poté již následuje výsledný formát dodaný v profesionální kvalitě a požadovaném dpi (pro web či tisk) a velikosti. Ilustrace jsou rastrové (ve správné velikosti a dpi není problém s rozmazáním, proto není potřeba se obávat, že ilustrace nejsou vektorové). V určitých případech je možno se domluvit na vektorové ilustraci za příplatek s převedením do vektorů. Jelikož ale používám textury, bude vždy alespoň část rastrová.

Výsledná barevná ilustrace trvá dle složitosti cca 1-4 hodiny (700 – 2800 Kč).

Finální ilustrace jednodušší (cca 1 hodina práce)
Finální ilustrace jednodušší (cca 1 – 2 hodiny práce).
Cca 1 – 2 hodiny práce.
Složitější ilustrace, cca 4 – 5 hodin práce.

Veškeré korektury navíc jsou počítány za 700 Kč/hod (platné pro rok 2019).