MENU

Obálka knihy Márinka

40
0

Obálka pro knihu Márinka. Vyrobeno z koláže fotografie hlavní aktérky a autorského fontu.